DANH SÁCH BEATS

Hơn 2000 beat...

Tin tức

5
tháng 02

Sử Dụng EQ khi Mix.

Video sau đây giới thiệu các bạn sử dụng EQ khi mix .

Đọc thêm...
5
tháng 02

Sử Dụng EQ thế nào là Đúng

Video sau đây sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng EQ thế nào là hiệu quả nhất .

Đọc thêm...