Các chuẩn kết nối và cách hàn dây kết nối audio

Xin giới thiệu các bạn cách hàn chuẩn các kết nối audio thông dụng nhất !

kết nối audio 1

 

 

kết nối audio 3

 

 

 

essayson-line.com
kết nối audio 2

 

download PDF