Cách download ở app.box khi máy tính bị chặn.

Các bạn làm theo hướng dẫn nhé !