PREAM -MASTERING

16
tháng 12

Pream mic Blue tube Robbi Đây là pream mic của hãng Blue làm ra để cho các mic của hãng...

Đọc tiếp...
16
tháng 12

Joe Meek VC3Q 1 pream mic rất hay đến từ Joe Meek của anh quốc sử dụng công nghệ mạch...

Đọc tiếp...
16
tháng 12

TC Electronic Finalizer 96k Mastering Processor đây là thiết bị mastering phần cứng độc quyền của hãng TC Electronic với...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔ Softube console 1 hỗ trợ đến 70 plugins bản quyền của softube + UAD ✔ Hàng sử dụng tốt...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔ Presonus Fire POP 8 pream mic ✔ Hàng sử dụng tốt hình thức đẹp ( xem ảnh ).. full...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔ Pream mic Avalon 737 SP ( em này khỏi giới thiệu nhiều ) đây là pream mic tube rất...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔ Studio Lynx ★ AURORA 8 ( conveter cực đỉnh đến từ lynx audio ) (Kèm offtion ADAT 8ch AD/DA...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔RME FW 800 Hình thức đẹp nguyên tem .. ✔ Hỗ trợ 24/192khz với số kênh lên tận 56 kênh...

Đọc tiếp...
29
tháng 10

✔ Apogee ☆ Rosetta 800 192 khz ( conveter cực đỉnh đến từ Apogee audio ) Với 8 kênh in...

Đọc tiếp...
11
tháng 06

Symetrix 528 Pream cho mic đầu vào với đầy đủ EQ / comp/……..Converting a channel strip cho bạn âm thanh dc...

Đọc tiếp...
28
tháng 02

TLA 5052 1 sản phẩm trong Ivory 2 series của TLA audio 2-Channel Tube Processor với Channel strip, có đủ...

Đọc tiếp...
28
tháng 02

TLA 5060 1 sản phẩm trong Ivory 2 series của TLA audio Preset 2-Channel Tube Compressor với các Preset sẵn...

Đọc tiếp...