Melodyne Studio 4 v4.0.4.001 WiN MAC.

Melodyne Studio 4 v4.0.4.001 WiN MAC. Bản này dùng cực ngon, khi mở lên sẽ không vào trang quảng cáo nhé! !
Download.
MAC OS : 53.1MB |
link 1
or
link 2
WINDOWS : 82.5MB |
link 1
or
link 2

bản 4.4.1.4 win

link