Chôn Đi Kỷ Niệm


Chôn Đi Kỷ Niệm
ST : vũ Đức Hạnh
Thời gian chờ mong
Nay ngày em trở lại
Gặp người em yêu
Sau bao năm cách xa
Mà nào ngờ đâu
Em đã quên lời thề
Để hôm nay em về
Không còn ai đón đưa.
Đà Lạt chiều xưa
Bên đồi thông gió lạnh
Mình tựa vào nhau
Truyền hơi ấm yêu thương
Ngày mình chia ly
Anh đã trao lời thề
Nếu như em không về
Anh mười năm vẫn đợi.

Mà nào ngờ đâu
Thời gian qua thật mau
Mới năm năm cách biệt
Người đã quên lời thề
Đưa đón tình nhân về
Đâu rồi câu thuỷ chung.
Đà Lạt chiều nay
Có một người viễn xứ
Bước chân trên phố buồn
Muốn chôn đi kỷ niệm
Tận đáy hồ Xuân Hương.