Liên khúc Biết Đến Bao Giờ -Đêm Tiền Đồn ( Trường Hiếu – Vũ Hoàng )