Vì Trong Nghịch Cảnh ( Trương Nguyên _ Vũ Hoàng )

1.
Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi
Không phải tại ta chẳng trách ở trời
Đời mình sinh trong gia giáo Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành cách xa nhau

2.
Tình yêu dang dở là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim

[ĐK]:
Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn
Cho long ta them vấn vương
Hãy khóc đi anh thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn em với anh thôi

3.
Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi.