Pream Symetrix 528

Giá: 6.000.000 VNĐ

  • Hỗ trợ đầy đủ cài đặt miễn phí.
  • Tư vấn sử dụng miễn phí
  • Bảo hành: 06 tháng
Gọi ngay: 0927001863

Tổng quan

Symetrix 528

Pream cho mic đầu vào với đầy đủ EQ / comp/……..Converting a channel strip cho bạn âm thanh dc lấy vào tốt nhất