B reverb plugin!

Đây là 1 trong những plugin khá hay về reverb xin mời a/e down về vọc nhé ! hàng đã được rack cài chỉ có xài …( nhớ là không update lên nhé )
Download

 

 

make-essay.net
overloud_breverb2_mixpack