Drawmer Plugin master

bộ plugin VST của Drawmer dùng cho master khá hay..( bản dành cho win) hỗ trợ vst và aax

Link download

download

 

drawmer_1973_screenshot_hires