Metric Halo Mobile I/O 2882 2D

25.000.000 

Metric Halo thông báo về tính khả dụng ngay lập tức của “bằng chứng tương lai” mới 24-bit / 96kHz Mobile I / O 2882 Bộ xử lý đa kênh mở rộng và giao diện FireWire để ghi và trộn trong phòng thu hoặc trên đường. 2882 ​​Expanded 18 đầu vào / 20 đầu ra di động kết hợp với Thẻ 2d mới, giúp tăng gần sáu lần công suất DSP có sẵn để xử lý, định tuyến và trộn trong các giao diện âm thanh FireWire nổi tiếng thế giới của Metric Halo.

Liên hệ : 0961170863 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm này

Chọn số lượng:

Gọi ngay: 0961.170.863 để được tư vấn

Metric Halo thông báo về tính khả dụng ngay lập tức của “bằng chứng tương lai” mới 24-bit / 96kHz Mobile I / O 2882Bộ xử lý đa kênh mở rộng và giao diện FireWire để ghi và trộn trong phòng thu hoặc trên đường. 2882 ​​Expanded 18 đầu vào / 20 đầu ra di động kết hợp với Thẻ 2d mới, giúp tăng gần sáu lần công suất DSP có sẵn để xử lý, định tuyến và trộn trong các giao diện âm thanh FireWire nổi tiếng thế giới của Metric Halo.

Metric Halo Mobile I/O 2882 Expanded

  • 8 Mic/Line/Instrument analog inputs
  • 8 Channels of ADAT I/O, Stereo AES/EBU and S/PDIF
  • Onboard SHARC DSP chips power the software mixer
  • Firewire connectivity Mac compatible
  • Optional 2d expansion card and +DSP license available
  • Completely Pro Digital Audio Hub
  • Thay đổi kết nối nhưng ko cần thay đổi inteface ..!